MiixAd – Beyond Your World | Video – Tìm hiểu đầy đủ về Chính sách Quảng cáo Facebook
MiixAd cung cấp các giải pháp Digital Marketing và Media Booking
facebook, facebook marketing, google search, google adword, google display network, digital marketing, online marketing, email marketing, digital marketing, web design, thiết kế web, quang cao bao giay, quang cao bao mang, quang cao bai PR,
24908
post-template-default,single,single-post,postid-24908,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Video – Tìm hiểu đầy đủ về Chính sách Quảng cáo Facebook

Video – Tìm hiểu đầy đủ về Chính sách Quảng cáo Facebook

 Quảng cáo không phê duyệt, quảng cáo bị tạm ngưng… Để tránh và giảm thiểu tối đa lỗi Quảng cáo Facebook. Hãy tìm hiểu về cách thức hoạt động và những nội dung bị hạn chết khi Quảng cáo Facebook dưới đây:

Phần 1: Giới thiệu về quy trình kiểm duyệt và lưu ý khi bạn khởi tạo/chỉnh sửa quảng cáo

Phần 2: Chia sẻ về các lý do tại sao QC không được phê duyệt, các nội dung bị hạn chế QC hay bị cấm QC trên Facebook