MiixAd – Beyond Your World | 6 Yếu Tố Để Content Viral – Học Từ “Hiệu Ứng Lan Truyền”
Bài viết dựa trên cuốn Contagious (Hiệu ứng lan truyền) của tác giả Jonah Berger. Trong cuốn sách này phân tích 6 yếu tố gây nên sự lan truyền của thông tin.
content viral, hiệu ứng lan truyền,
24523
post-template-default,single,single-post,postid-24523,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

6 Yếu Tố Để Content Viral – Học Từ “Hiệu Ứng Lan Truyền”

6 Yếu Tố Để Content Viral – Học Từ “Hiệu Ứng Lan Truyền”

Bài viết dựa trên cuốn Contagious (Hiệu ứng lan truyền) của tác giả Jonah Berger. Trong cuốn sách này phân tích 6 yếu tố gây nên sự lan truyền của thông tin. Từ 6 yếu tố này, Inbound Cafe rút ra những ví dụ để bạn có thể xây dựng chiến lược content của mình thật hiệu quả và trở nên viral nhiều hơn.