MiixAd – Beyond Your World | 5 Quan Niệm Sai Lầm Về Digital Marketing
Kỹ Thuật Số đến từ những hình thức đơn giản như lưu trữ (nhạc số, ảnh số, phim số) đến những phương tiện truyền thông phức tạp như internet, điện thoại di động.
infographic, digital marketing
18982
post-template-default,single,single-post,postid-18982,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

5 Quan Niệm Sai Lầm Về Digital Marketing

5 Quan Niệm Sai Lầm Về Digital Marketing

Kỹ Thuật Số đến từ những hình thức đơn giản như lưu trữ (nhạc số, ảnh số, phim số) đến những phương tiện truyền thông phức tạp như internet, điện thoại di động.

Khi các phương tiện này đi vào cuộc sống con người như một phần không thể thiếu, Digital Marketing ra đời. Ban đầu, ngành này được mang tên Electronic Marketing với những cụm từ quen thuộc như E-commerce, E-marketing vào những năm 2004 – 2006.

Infographic dưới đây cho ta thấy 5 quan niệm sai lầm phổ biến về Digital Marketing, nhất là với những người đang làm marketing online.

digital mar

Nguồn: MixDigital