MiixAd – Beyond Your World | 3 cách đơn giản giúp đẩy mạnh tương tác của chương trình khách hàng thân thiết thông qua mạng xã hội
Chương trình khách hàng thân thiết là một phương pháp tuyệt vời để “nuôi dưỡng”, chăm sóc những khách hàng trong hiện tại và giúp làm tăng thêm doanh thu, thế nhưng nếu chương trình này thiếu đi một điểm nhấn, số thành viên và lượng tương tác có thể sẽ bị suy giảm. Đây chính là điểm để mạng xã hội trở thành một nền tảng hoàn hảo cho vấn đề trên.
tương tác khách hàng, mạng xã hội, miixad
24785
post-template-default,single,single-post,postid-24785,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

3 cách đơn giản giúp đẩy mạnh tương tác của chương trình khách hàng thân thiết thông qua mạng xã hội